لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن ماهان

تیرآهن ماهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 14 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرماز
2,970,000

تا
3,180,000
1402/12/10
تیرآهن سبک 14 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرم3,210,0001402/12/9
تیرآهن IPE 140 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرم3,000,0001402/12/9
تیرآهن IPE 16 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرماز
4,650,000

تا
4,905,000
1402/12/9
تیرآهن IPE 160 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرم4,550,0001402/12/9
تیرآهن IPE 18 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرماز
5,550,000

تا
6,104,000
1402/12/9
تیرآهن IPE 180 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرم5,500,0001402/12/9