تخلف شرکت فولاد مبارکه در حال بررسی است.

برکناری بیش از 50 مدیر در شرکت فولاد مبارکه

اخبار
یکشنبه 06 شهریور 1401

بیش از 50 مدیر در شرکت فولاد مبارکه که با سفارش و ارتباط در دولت قبل به این منصب دست یافته بودند، برکنار شدند.

طیب‌نیا گفت:

گزارش منتشرشده تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبل از استقرار دولت جدید بوده و اتفاقا ما خودمان مطالبه‌گر انجام اصلاحات و برخورد با تخلفات در شرکت فولاد مبارکه هستیم. اکنون نیز طبق دستور ریاست محترم جمهور، هر بخشی از گزارش منتشرشده قطعیت یابد، پیش از برخورد دستگاه قضایی و در چهارچوب اختیارات، خودمان با آن برخورد خواهیم کرد.

یاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درباره تغییرات صورت‌گرفته در مدیریت و عملکرد این شرکت بزرگ در دولت سیزدهم توضیح داد و گفت:‌ 

در ابتدای شکل‌گیری دولت آقای رئیسی عزم جدی دولت بر رشد اقتصادی در کنار پاکدستی و مبارزه با فساد بود. این موضوعات از وعده‌های دولت به مردم هم بود و با توجه به اهمیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، فولاد مبارکه از اولین مجموعه‌هایی بود که تغییرات در آن صورت گرفت.

 

تخلف سنگین کارخانه فولاد مبارکه در حال رسیدگی است.

 

یاسر طیب‌نیا با اشاره به انتصابش به عنوان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مهرماه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: انتخاب بنده با دو ماموریت اصلی بود. ماموریت اول ایجاد شفافیت، حاکمیت پاکدستی و مبارزه با فساد و ماموریت دوم به اوج رساندن تولید و توسعه پرشتاب فولاد مبارکه بود.

مدیرعامل شرکت فولاد فولاد مبارکه به اقداماتش در ۱۱ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: 

از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی ما اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم. مجموع این موارد بیش از ۵۰ مورد از تغییرات ده ماه گذشته را شامل می‌شود.

وی با بیان این که مبارزه با فساد از نقاط قوت و افتخار نظام ماست، افزود: 

ما به عنوان مدیران این صنعت خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم. کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در این مدت برای برخورد با تخلف و فساد منتظر دستگاه‌های نظارتی نمانده است. ما نهادهای نظارتی از جمله مجلس محترم را یاری‌گر خودمان در انجام وظایف می‌دانیم و تا کنون هم نهایت همکاری را داشته و داریم. در این مدت مواردی که با تخلف روبرو شدیم را ابتدا خودمان برخورد و در مرحله بعد راسا از طریق دستگاه قضایی پیگیری کردیم.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مجموعه‌های اقتصادی، سیاسی‌کاری و ورود افراد سیاسی به مسائل و تصمیمات بنگاه‌داری است، بیان کرد: 

بزرگترین آفت صنعت امروز سیاست‌زدگی است. تعهد افراد سیاسی به افرادی که آنان را سر کار آورده‌اند منشا مشکلات زیادی برای مجموعه‌های اقتصادی است.

طیب‌نیا از توسعه شرکت فولاد مبارکه در دولت سیزدهم با کنار گذاشتن مدیران سفارشی و سیاسی خبر داد و اضافه کرد: 

همه باید بپذیریم تخصص معیار اول انتصاب افراد به مسئولیت‌ها باشد. رشد ۱۰ درصدی تولید و سرمایه‌گذاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای از جمله ثمرات حاکمیت نگاه تخصصی و دوری از سیاست‌زدگی در دوره جدید مدیریتی فولاد مبارکه است.

پیگیری پرونده تخلف فولاد مبارکه، با سرعت زیادی در حال انجام بوده و گرفت سعی در پوشش این اخبار به‌طور کامل و جامع دارد.

دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید