لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت سیم جوش استیل

سیم جوش استیل 304L

سایزبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 4-کیلوگرم664,6601403/3/27
سایز 3-کیلوگرم664,6601403/3/27
سایز 2-کیلوگرم664,6601403/3/27
سایز 2.5-کیلوگرم664,6601403/3/27

سیم جوش استیل 316L

سایزبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 2.5-کیلوگرم833,8601403/3/27
سایز 3-کیلوگرم833,8601403/3/27
سایز 4-کیلوگرم833,8601403/3/27
سایز 2-کیلوگرم833,8601403/3/27