لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت سیم جوش استیل

سیم جوش استیل 304L

سایزبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 4-کیلوگرم620,6001402/12/14
سایز 3-کیلوگرم620,6001402/12/14
سایز 2-کیلوگرم620,6001402/12/14
سایز 2.5-کیلوگرم620,6001402/12/14

سیم جوش استیل 316L

سایزبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 2.5-کیلوگرم778,6001402/12/14
سایز 3-کیلوگرم778,6001402/12/14
سایز 4-کیلوگرم778,6001402/12/14
سایز 2-کیلوگرم778,6001402/12/14