لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت سیم مفتول استیل

سیم مفتول استیل 316L

نوعضخامت مفتول (mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
استنلس استیل 316Lمفتول 3کلافکیلوگرم416,9001402/12/9
استنلس استیل 316Lمفتول 2.5کلافکیلوگرم416,9001402/12/9
استنلس استیل 316Lمفتول 4کلافکیلوگرم416,9001402/12/9

سیم مفتول استیل 304L

نوعضخامت مفتول (mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
استنلس استیل 304Lمفتول 4کلافکیلوگرم268,4001402/12/9
استنلس استیل 304Lمفتول 3کلافکیلوگرم268,4001402/12/9
استنلس استیل 304Lمفتول 2.5شاخهکیلوگرم268,4001402/12/9