لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت سیم مفتول استیل

سیم مفتول استیل 316L

نوعضخامت مفتول (mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
استنلس استیل 316Lمفتول 3کلافکیلوگرم486,9001403/4/24
استنلس استیل 316Lمفتول 2.5کلافکیلوگرم486,9001403/4/24
استنلس استیل 316Lمفتول 4کلافکیلوگرم486,9001403/4/24

سیم مفتول استیل 304L

نوعضخامت مفتول (mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
استنلس استیل 304Lمفتول 3کلافکیلوگرم313,4001403/4/24
استنلس استیل 304Lمفتول 2.5شاخهکیلوگرم313,4001403/4/24
استنلس استیل 304Lمفتول 4کلافکیلوگرم313,4001403/4/24