لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ۳۲

میلگرد 32

برنداستانداردحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
هیربدA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001403/3/5
فولاد راد همدانA3شاخه 12 متریکیلوگرم26,9901403/2/26
صبا فولاد زاگرسA3شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
شاهین بنابA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001403/3/5
آذر فولاد امینA3شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,900
1403/2/26
-A3شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001403/3/5
قائم رازیA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001403/3/5
فولاد یزدA3شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,200
1403/2/26
کاوه تیکمه داشA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001403/3/5
آریان فولادA3شاخه 12 متریکیلوگرم28,8501403/2/26
جهان فولاد سیرجانA3شاخه 12 متریکیلوگرم24,1001403/2/26
احرامیان یزدA3شاخه 12 متریکیلوگرم23,8001403/2/26
نیشابورA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001403/3/5
کویر کاشانA3شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001403/2/26
امیرکبیر خزرA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001403/3/5
ذوب آهن اصفهانA3شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001403/3/5
میانهA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001403/3/5
بافق یزدA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001403/3/5
آناهیتاA3شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001403/3/5
پرشین فولادA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001403/3/5
روهینا جنوب دزفولA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001403/2/26
صنعت تجارت پردیس آذربایجانA3شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,900
1403/2/26
ابرکوهA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001403/3/5
فولاد ظفر بنابA3شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
25,080
1403/2/26
کوثر اهوازA3شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001403/3/5
فایکوA3شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001403/3/5