لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!
نمایش قیمت با ارزش افزوده

قیمت میلگرد 12

میلگرد 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/9/16
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,0001402/9/13
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/9/16
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,400

تا
23,500
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,200

تا
24,600
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/9/16
میلگرد آجدار 12 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
22,700
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/9/15
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,700
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,600

تا
24,500
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/9/15
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,900

تا
24,000
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,100

تا
24,800
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001402/9/16
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,5001402/9/15
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,5001402/9/16
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,100

تا
25,200
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,200

تا
23,800
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/9/16
میلگرد آجدار 12 راستین آستارا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,7001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,5001402/9/16
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,500

تا
28,200
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,100

تا
25,600
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,500

تا
24,300
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,4001402/9/16
میلگرد آجدار 12 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/9/16
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/9/13
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,800

تا
27,100
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/9/16
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
23,100
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,6001402/9/16
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
22,700
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001402/9/16
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
24,400
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
23,500
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
25,200
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,2001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
24,400
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,800
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/9/16
میلگرد آجدار 12 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,900

تا
23,200
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,2001402/9/15
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/9/16
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
25,100
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,6001402/9/15
میلگرد آجدار 12 فولاد گلستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001402/9/13
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
27,400
1402/9/16
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,7001402/9/16
میلگرد آجدار 12 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,5001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فولاد الماس تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,1001402/9/13
میلگرد آجدار 12 سیما فولاد جهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم17,8001402/9/13
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/9/16
میلگرد آجدار 12 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,600

تا
22,800
1402/9/14
میلگرد آجدار 12 کاوه کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,400

تا
25,600
1402/9/15
میلگرد آجدار 12 کیان کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم23,9001402/9/16
میلگرد آجدار 12 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/9/16
میلگرد آجدار 12 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,0001402/9/16
میلگرد آجدار 12 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,4001402/9/16
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,5001402/9/16
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,4001402/9/16

قیمت میلگرد ساده 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,400

تا
29,800
1402/9/16
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم31,6001402/9/15
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرم27,8001402/9/16
میلگرد ساده 12 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرم28,3001402/9/15
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرماز
25,500

تا
27,800
1402/9/16

قیمت میلگرد 12، در حال حاضر به ازای هر کیلو، بین 22000 تا 26000 تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت این سایز میلگرد معمولا به صورت هفتگی و روزانه متغیر است و اگر در این حوزه فعالیت دارید می‌بایست به قیمت روز مقاطع فولادی مانند میلگردها دسترسی داشته باشید. برای این منظور می‌توانید قیمت روز میلگرد را به صورت اینترنتی مشاهده کنید و این‌گونه متوجه شرایط حاکم بر بازار آهن کشور شوید. این پیگیری آنلاین قیمت میلگرد 12 باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی مصرف‌کننده می‌شود.

قیمت میلگرد 12 امروز

قیمت میلگرد 12 امروز از 22000 تا 28000 تومان متغیر بوده است. در کل، روند نرخ میلگرد 12 مانند سایر محصولات فولادی بازار برخی مواقع افزایشی و گاهی نیز کاهشی بوده است؛ اما در حال حاضر، بهای میلگرد تقریبا ثابت است و کمی هم به سمت تنزل حرکت می‌کند. بنابراین، قیمت اعلامی میلگرد سایز 12 نسبت به ماه‌های گذشته کاهشی بوده است. برای نمونه، اکنون قیمت هر شاخه میلگرد 12 حدود 23000 تومان معامله می‌شود؛ در صورتی که قیمت آن در هفته‌های قبل به محدوده 25000 تومان ورود کرده بود. به این ترتیب، قیمت میلگرد در روزهای اخیر رشدی نداشته و در بیشتر اوقات هم روند ثابتی را طی کرده است. برای طالاع از آخرین نرخ این مقطع به صفحه لیست قیمت میلگرد در وب سایت گرفت مراجعه کنید.

بر اساس نظر کارشناسان گرفت:

"میزان تغییر قیمت میلگرد ۱۲ بر اساس گرید آن، متغیر است. میلگرد ۱۲ آج‌دار مرکب A4 دارای مقاومت و استحکام بالاتری نسبت به انواع A2 و A3 است و به همان میزان، قیمت بالاتری نیز دارد."

نمودار قیمت میلگرد 12

با نگاه بر نمودار قیمت میلگرد 12 می‌توان متوجه شیب قیمتی آن در روزهای مختلف سال شد. بنابراین، اگر مایل به کسب اطلاع از به‌روزترین قیمت میلگرد سایز 12 هستید، می‌توانید نمودار مخصوص آن را مشاهده کنید. این پیگیری قیمت روز میلگرد 12 ساده و آجدار به شما عزیزان کمک می‌کند تا سفارش خود را در بهترین زمان ممکن ثبت نمایید. به عبارتی، نمودار تغییرات قیمت میلگرد 12 یکی از بهترین روش‌های موجود جهت بررسی فراز و نشیب‌های آن در بازار توزیع است که مورد توجه مشتریان محترم قرار گرفته است.

 

نمودار قیمت میلگرد 12
نمودار قیمت میلگرد 12 میانه

 

بهترین میلگرد 12 را از کدام کارخانه بخریم؟

بسیاری از کارخانه‌های فولاد ایران مانند ذوب آهن اصفهان، امیرکبیر خزر، ابرکوه و فولاد سیرجان اقدام به تولید میلگرد سایز 12 می‌کنند. ذوب آهن اصفهان در بین تمامی کارخانجات ایرانی بهترین است و محصولات آن از سطح کیفی بالایی برخوردار هستند. قیمت میلگرد سایز 12 ذوب آهن نیز نسبت به محصولات امیرکبیر خزر، ابرکوه و فولاد سیرجان بیشتر است. کمترین قیمت میلگرد هم مربوط به امیرکبیر خزر است. به این ترتیب، مشتریان گرامی می‌توانند کیفیت و قیمت میلگرد کارخانجات ایرانی را خیلی راحتی با یکدیگر مقایسه کنند و در نهایت، بهترین انتخاب ممکن را با توجه به بودجه و پروژه مورد نظر خود داشته باشند.

سوالات متداول:

وزن میلگرد 12 چقدر است؟

وزن میلگرد 12 بسته به برند و کارخانه تولیدکننده آن حدود 9 تا 11 کیلوگرم است.

آیا با خرید میلگرد 12 فاکتور رسمی صادر می‌شود؟

بله بعد از نهایی شدن خرید فاکتور رسمی توسط فروشنده صادر خواهد شد.

... بیشتر
به‌روزرسانی لحظه‌ای قیمت‌ها
مقایسه قیمت‌ها
ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان
پشتیبانی آنلاین و تلفنی
امکان ارائه فاکتور رسمی

گرفت، پلی میان تامین‌کنندگان و خریداران

گرفت؛ به‌روزترین مرجع استعلام قیمت آهن آلات و کالاهای فولادی است که با مقایسه نرخ محصولات ارائه شده، توسط تامین کنندگان مختلف بازار، کمک می‌کند بتوانید بدون هدر رفت زمان، خریدی مطمئن و آسوده و با بهترین قیمت را تجربه کنید.

image