ورق روغنی 1.25 رول 1250 فولاد مبارکه

ضخامت 1.25
برند فولاد مبارکه
عرض رول 1250
بازه قیمت (ریال) از
442,000
تا
442,000