قیمت کابل زمینی

قیمت کابل زمینی

یکی از انواع کابل های پراستفاده در برق کشی ساختمان ها و صنایع، کابل زمینی، است که به نسبت سایر انواع کابل موجود در بازار نرخی بالاتر را به خود اختصاص می دهد. این مقاطع با مغزی مس و آلومینیوم در کارخانه ها تولید و در بازار عرضه می شوند و نوسانات بهای این دو فلز، بر قیمت کابل زمینی نیز اثرگذار است. این محصول که در بازار به کابل خشک نیز شناخته می شود، براساس ضخامت مفتول، جنس مغزی، نوع روکش، برند تولیدکننده، تک یا چندسیمه بودن و… قیمت گذاری می شود. 

... بیشتر

هیچ موردی یافت نشد.