لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت الکترود آما

قیمت الکترود آما

سایزاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
2E6013کیلوگرماز
91,900

تا
93,740
1403/3/9
2E7018کیلوگرماز
126,400

تا
128,930
1403/3/9
2.5E6013کیلوگرماز
81,500

تا
93,740
1403/3/9
3E6013کیلوگرماز
81,500

تا
83,130
1403/3/9
4E6013کیلوگرماز
81,500

تا
83,130
1403/3/9
5E6013کیلوگرماز
81,800

تا
83,440
1403/3/9