لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت الکترود

قیمت الکترود آما

سایزاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
2E7018کیلوگرم126,4001403/1/21
2E6013کیلوگرم91,9001403/1/21
2.5E6013کیلوگرم91,9001403/1/21
3E6013کیلوگرم81,5001403/1/21
4E6013کیلوگرم81,5001403/1/21
5E6013کیلوگرم81,8001403/1/21

قیمت الکترود میکا

سایزاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
2E7018کیلوگرم88,6801403/1/21
3E6013کیلوگرم74,9201403/1/21