لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت مش

قیمت مش سایز 6

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سادهسایز 610*10کیلوگرماز
28,100

تا
30,000
1402/12/9
سادهسایز 615*15کیلوگرماز
28,100

تا
30,000
1402/12/9
سادهسایز 620*20کیلوگرماز
28,600

تا
30,000
1402/12/9
سادهسایز 625*25کیلوگرم30,4001402/12/9
سادهسایز 630*30کیلوگرماز
30,000

تا
30,800
1402/12/9

قیمت مش سایز 8

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سادهسایز 810*10کیلوگرماز
27,100

تا
29,500
1402/12/9
سادهسایز 815*15کیلوگرماز
27,100

تا
29,500
1402/12/9
سادهسایز 820*20کیلوگرماز
27,100

تا
29,100
1402/12/9
سادهسایز 825*25کیلوگرم28,5001402/12/9
سادهسایز 830*30کیلوگرم28,5001402/12/9

قیمت مش سایز 10

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
آجدارسایز 1010*10کیلوگرم26,8001402/12/9
سادهسایز 1010*10کیلوگرم26,7001402/12/9
آجدارسایز 1015*15کیلوگرم26,8001402/12/9
آجدارسایز 1020*20کیلوگرم26,8001402/12/9
سادهسایز 1020*20کیلوگرم26,7001402/12/9
آجدارسایز 1025*25کیلوگرم28,4001402/12/9
آجدارسایز 1030*30کیلوگرم28,4001402/12/9