لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت مش

قیمت مش سایز 6

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سادهسایز 610*10کیلوگرماز
29,770

تا
32,500
1403/1/20
سادهسایز 615*15کیلوگرماز
29,770

تا
32,500
1403/1/20
سادهسایز 620*20کیلوگرماز
30,370

تا
32,500
1403/1/20
سادهسایز 625*25کیلوگرم32,2701403/1/20
سادهسایز 630*30کیلوگرماز
32,500

تا
32,630
1403/1/20

قیمت مش سایز 8

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سادهسایز 810*10کیلوگرماز
31,320

تا
32,000
1403/1/20
سادهسایز 815*15کیلوگرماز
31,320

تا
32,000
1403/1/20
سادهسایز 820*20کیلوگرماز
30,840

تا
32,000
1403/1/20
سادهسایز 825*25کیلوگرم30,2501403/1/20
سادهسایز 830*30کیلوگرم30,2501403/1/20

قیمت مش سایز 10

نوع میلگردسایز (mm)سایز چشمه (cm)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سادهسایز 1010*10کیلوگرم31,8001403/1/20
آجدارسایز 1010*10کیلوگرم28,4601403/1/20
آجدارسایز 1015*15کیلوگرم28,4601403/1/20
آجدارسایز 1020*20کیلوگرم28,4601403/1/20
سادهسایز 1020*20کیلوگرم31,8001403/1/20
آجدارسایز 1025*25کیلوگرم30,1301403/1/20
آجدارسایز 1030*30کیلوگرم30,1301403/1/20