لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 8

میلگرد 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,420

تا
30,940
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,700

تا
30,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,300

تا
30,450
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001403/5/2
میلگرد آجدار 8 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,600

تا
30,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 8 متریکیلوگرم26,3001403/5/2
میلگرد آجدار 8 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001403/5/2
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A2 شاخه 8 متریکیلوگرم23,9501403/5/2
میلگرد آجدار 8 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,040

تا
30,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,920

تا
30,200
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
29,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,200

تا
29,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
29,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
31,000

تا
31,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 8 متریکیلوگرم26,1001403/5/2
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,000
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,850

تا
30,000
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5501403/4/31
میلگرد آجدار 8 صائب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,070

تا
29,400
1403/4/31
میلگرد آجدار 8 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,650

تا
30,000
1403/4/21
میلگرد آجدار 8 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,800

تا
29,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,450

تا
30,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 عتیق آذر سهند A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,800

تا
29,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,600

تا
29,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,210

تا
30,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,9001403/5/1
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,450

تا
30,160
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
31,000

تا
32,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
22,800

تا
30,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
31,900
1403/4/31
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم30,4701403/5/1
میلگرد آجدار 8 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,940

تا
32,220
1403/5/2
میلگرد آجدار 8 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,700

تا
29,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,900

تا
30,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
31,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,4001403/5/1
میلگرد آجدار 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5501403/5/1
میلگرد آجدار 8 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,200

تا
29,700
1403/5/2

قیمت میلگرد ساده 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 8 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم26,4701403/5/1
میلگرد ساده 8 تیکمه داش شاخه 12 متری A1کیلوگرم27,3601403/5/1