لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 8

میلگرد 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 جهان فولاد سیرجان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 8 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/12/10
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/12/9
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 8 متریکیلوگرم26,3001402/12/8
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,4001402/12/10
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم22,9001402/12/10
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/9
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,6001402/12/10
میلگرد آجدار 8 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,8001402/12/10
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,600

تا
25,600
1402/12/10
میلگرد آجدار 8 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم28,0001402/12/10
میلگرد آجدار 8 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 8 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1402/12/10
میلگرد آجدار 8 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,8001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,0001402/12/10
میلگرد آجدار 8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 8 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,8001402/12/10
میلگرد آجدار 8 هیربد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/10
میلگرد آجدار 8 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/10
میلگرد آجدار 8 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,3001402/12/10
میلگرد آجدار 8 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,3001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/10
میلگرد آجدار 8 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
27,300
1402/12/10
میلگرد آجدار 8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/10
میلگرد آجدار 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 احرامیان یزد A2 شاخه 8 متریکیلوگرم24,0001402/12/10
میلگرد آجدار 8 عتیق آذر سهند A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,4001402/12/10
میلگرد آجدار 8 کویر کاشان A3 شاخه 8 متریکیلوگرم26,1001402/12/8
میلگرد آجدار 8 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,3001402/12/10

قیمت میلگرد ساده 8

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 8 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم26,5001402/12/8