لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 28

میلگرد 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 28 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,700

تا
25,900
1402/12/13
میلگرد آجدار 28 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,100
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,900
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/14
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/14
میلگرد آجدار 28 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/13
میلگرد آجدار 28 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,0001402/12/13
میلگرد آجدار 28 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/13
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/14
میلگرد آجدار 28 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/13
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,300
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/13
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/13
میلگرد آجدار 28 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/8
میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/14
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/14
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,6001402/12/14
میلگرد آجدار 28 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/13
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/14
میلگرد آجدار 28 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/14
میلگرد آجدار 28 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/14
میلگرد آجدار 28 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9001402/12/14
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9001402/12/14
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/13
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/14
میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,900
1402/12/13
میلگرد آجدار 28 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,3001402/12/12
میلگرد آجدار 28 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
25,900
1402/12/13
میلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/14
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,300
1402/12/14

میلگرد ساده 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 28 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
29,500
1402/12/14
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,400

تا
30,500
1402/12/14
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,0001402/12/14
میلگرد ساده 28 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
29,000
1402/12/13
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
29,000
1402/12/14
میلگرد ساده 28 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,0001402/12/14
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم30,5001402/12/14