لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 28

میلگرد 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
31,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 28 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,700

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 28 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/9
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/7
میلگرد آجدار 28 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/8

میلگرد ساده 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,5001402/12/9
میلگرد ساده 28 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/9
میلگرد ساده 28 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم29,5001402/12/10
میلگرد ساده 28 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,9001402/12/9