لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 28

میلگرد 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 28 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,0001403/4/31
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 28 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1403/4/27
میلگرد آجدار 28 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
27,400
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
29,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,3001403/5/1
میلگرد آجدار 28 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,700

تا
27,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,200
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,900
1403/4/31
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
29,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,6501403/5/2
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,200
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,300

تا
30,260
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001403/4/27
میلگرد آجدار 28 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,850
1403/5/1

میلگرد ساده 28

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 28 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
30,060

تا
31,000
1403/5/1
میلگرد ساده 28 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
25,950

تا
32,200
1403/5/1
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,500

تا
30,100
1403/5/1
میلگرد ساده 28 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,500

تا
29,600
1403/5/1