لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 25

میلگرد 25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9501403/2/5
میلگرد آجدار 25 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,850

تا
28,850
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 صائب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2301403/2/5
میلگرد آجدار 25 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
26,900
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,550

تا
29,710
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001403/2/5
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,000
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,700
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,300
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001403/2/5
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,900
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,400
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,630

تا
26,700
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 نیک صدرای طوس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9001403/2/5
میلگرد آجدار 25 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
26,800
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,100
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,550

تا
27,610
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,600
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,200
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/2/4
میلگرد آجدار 25 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
26,800
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,400
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
26,440
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7601403/2/5
میلگرد آجدار 25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,300
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001403/2/5
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/2/5
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001403/2/5
میلگرد آجدار 25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
27,000
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,290

تا
29,400
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,0001403/2/5
میلگرد آجدار 25 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001403/2/5
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,600
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,000
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,400
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001403/2/5
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
28,700
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,300
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,150

تا
28,850
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001403/2/5
میلگرد آجدار 25 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/2/5

میلگرد ساده 25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 25 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم30,0001403/2/5
میلگرد ساده 25 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم31,9001403/2/5
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,360

تا
30,060
1403/2/5
میلگرد ساده 25 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,7001403/2/4
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1کیلوگرم30,0001403/2/5
میلگرد ساده 25 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
30,050

تا
30,060
1403/2/5
میلگرد ساده 25 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/2/5