لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 25

میلگرد 25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 25 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم22,8001402/12/7
میلگرد آجدار 25 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/10
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 25 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/9
میلگرد آجدار 25 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
27,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 25 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/9
میلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/9
میلگرد آجدار 25 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/8
میلگرد آجدار 25 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,500

تا
24,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9
میلگرد آجدار 25 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/12/8
میلگرد آجدار 25 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,400
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 25 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 25 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 25 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,900
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,500
1402/12/9

میلگرد ساده 25

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 25 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم29,5001402/12/10
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,5001402/12/9
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 25 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 25 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 25 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,9001402/12/9
میلگرد ساده 25 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/9