لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 20

میلگرد 20

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,750
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 صائب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,270

تا
28,600
1403/4/31
میلگرد آجدار 20 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1403/4/27
میلگرد آجدار 20 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
28,720
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,300

تا
30,220
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
28,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 راستین آستارا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم28,4001403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001403/5/1
میلگرد آجدار 20 مهیار اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001403/5/1
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,1001403/5/1
میلگرد آجدار 20 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/31
میلگرد آجدار 20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1403/4/30
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
28,700
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,150

تا
29,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,550

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,500
1403/4/30
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,600
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
27,900
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,550

تا
28,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کاوه کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,670

تا
27,830
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,230

تا
28,400
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,890

تا
31,350
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,100
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
29,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,500

تا
28,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم28,2001403/4/27
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,250
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,710

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
29,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,300
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,700
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,650
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم30,8001403/5/1
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,100
1403/5/2
میلگرد آجدار 20 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم31,3001403/4/30
میلگرد آجدار 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31

قیمت میلگرد ساده 20

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 20 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
30,060

تا
31,000
1403/5/1
میلگرد ساده 20 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
25,950

تا
32,200
1403/5/1
میلگرد ساده 20 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,500

تا
29,600
1403/5/1
میلگرد ساده 20 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم30,9001403/5/1
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,500

تا
30,100
1403/5/1