لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 20

میلگرد 20

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 20 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 20 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 20 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 نیک صدرای طوس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 20 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 20 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/10
میلگرد آجدار 20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,600
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/10
میلگرد آجدار 20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,0001402/12/10
میلگرد آجدار 20 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/10
میلگرد آجدار 20 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/10
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 20 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 20 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/10
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,000
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 20 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,1001402/12/7
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 20 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 20 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/10
میلگرد آجدار 20 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001402/12/10
میلگرد آجدار 20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/10
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 20 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 20 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 20 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/10

قیمت میلگرد ساده 20

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,5001402/12/10
میلگرد ساده 20 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/10
میلگرد ساده 20 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/10
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد ساده 20 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/10
میلگرد ساده 20 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرم29,5001402/12/10