لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 10

میلگرد 10

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A2 شاخه 12 متریاز
26,800

تا
26,900
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 ابرکوه A3 شاخه 12 متری26,1001402/12/3
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریاز
25,500

تا
25,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریاز
24,300

تا
24,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن آسیا A2 شاخه 12 متری25,2001402/12/2
میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریاز
25,400

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متری24,3001402/12/3
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریاز
25,000

تا
25,100
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری26,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری26,4001402/12/3
میلگرد آجدار 10 فایکو A3 شاخه 12 متری26,4001402/12/3
میلگرد آجدار 10 اردبیل A2 شاخه 12 متری25,0001402/12/3
میلگرد آجدار 10 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متری26,8001402/12/2
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریاز
26,200

تا
26,300
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A4 شاخه 12 متری27,9001402/12/2
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متری24,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متری26,6001402/12/2
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریاز
24,500

تا
24,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متری26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری25,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریاز
25,100

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 میانه A3 شاخه 12 متری25,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متری24,9001402/12/3
میلگرد آجدار 10 نیشابور A3 شاخه 12 متری27,0001402/12/3
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متری25,4001402/12/3
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل A2 شاخه 10 متری24,3001402/11/30
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متری25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 10 هیربد A2 شاخه 12 متری25,1001402/12/3
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریاز
25,300

تا
26,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریاز
27,000

تا
27,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه 12 متری26,5001402/12/2
میلگرد آجدار 10 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریاز
27,000

تا
27,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متری25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متری25,7001402/12/3
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریاز
25,600

تا
25,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریاز
24,900

تا
26,600
1402/12/2
میلگرد آجدار 10 فولاد الماس باران تاک A2 شاخه 12 متری24,6001402/11/28
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریاز
24,400

تا
24,800
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری24,3001402/12/3
میلگرد آجدار 10 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متری26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 10 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متری26,2001402/12/2
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه 12 متریاز
25,100

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری26,0001402/12/3
میلگرد آجدار 10 شاهرود A3 شاخه 12 متریاز
27,300

تا
27,400
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریاز
26,000

تا
26,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریاز
26,500

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متری25,8001402/12/3
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A2 شاخه 12 متری26,2001402/12/3
میلگرد آجدار 10 پارس آرمان A2 شاخه 12 متری25,2001402/12/3