لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 10

میلگرد 10

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریاز
30,300

تا
31,120
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری23,4001403/4/23
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریاز
26,200

تا
28,900
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 فایکو A3 شاخه 12 متریاز
28,500

تا
29,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریاز
27,900

تا
28,700
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 ابرکوه A3 شاخه 12 متریاز
23,500

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریاز
24,300

تا
29,370
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل A3 شاخه 12 متریاز
27,000

تا
29,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریاز
29,100

تا
29,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کیان کاشان A2 شاخه 12 متری24,0201403/4/16
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریاز
26,150

تا
29,940
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متری26,5501403/4/23
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریاز
29,490

تا
31,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه 12 متریاز
28,000

تا
28,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریاز
28,190

تا
29,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 شاهرود A3 شاخه 12 متریاز
29,700

تا
30,750
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متریاز
29,000

تا
30,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 اردبیل A2 شاخه 12 متریاز
28,200

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریاز
26,700

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری25,7501403/4/24
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریاز
28,380

تا
32,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 هیربد A2 شاخه 12 متری27,2001403/4/24
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریاز
29,000

تا
29,900
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریاز
29,800

تا
30,440
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریاز
28,200

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A2 شاخه 12 متریاز
28,300

تا
29,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 فولاد صائب تبریز A2 شاخه 12 متریاز
28,400

تا
31,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریاز
25,400

تا
28,500
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 صائب A2 شاخه 12 متریاز
28,190

تا
29,290
1403/4/21
میلگرد آجدار 10 نیشابور A3 شاخه 12 متریاز
26,850

تا
29,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن آسیا A2 شاخه 12 متریاز
25,700

تا
28,300
1403/4/17
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریاز
28,700

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه 12 متریاز
30,900

تا
62,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متریاز
29,500

تا
30,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 بافق یزد A4 شاخه 12 متریاز
30,500

تا
31,260
1403/4/23
میلگرد آجدار 10 میانه A3 شاخه 12 متریاز
28,350

تا
29,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریاز
28,100

تا
30,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریاز
28,820

تا
30,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریاز
27,800

تا
30,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریاز
27,150

تا
28,500
1403/4/21
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریاز
28,200

تا
30,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریاز
27,800

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری18,4001403/4/18
میلگرد آجدار 10 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری26,0001403/4/23
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A3 شاخه 12 متریاز
28,700

تا
29,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریاز
25,150

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریاز
28,300

تا
30,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریاز
27,450

تا
31,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متریاز
28,320

تا
29,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریاز
28,700

تا
29,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریاز
28,900

تا
29,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریاز
28,050

تا
29,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A2 شاخه 12 متریاز
28,800

تا
30,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن اردبیل A2 شاخه 10 متریاز
27,000

تا
28,500
1403/4/17