لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد میاندوآب

میلگرد فولاد زرین میاندوآب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 16 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,750

تا
27,200
1403/3/23
میلگرد آجدار 18 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,200
1403/3/23
میلگرد آجدار 20 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,750

تا
27,200
1403/3/23
میلگرد آجدار 22 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,750

تا
27,200
1403/3/23
میلگرد آجدار 25 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,750

تا
27,200
1403/3/23