لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5501403/4/23
میلگرد آجدار 12 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,600
1403/4/19
میلگرد آجدار 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/19
میلگرد آجدار 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 22 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 25 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 32 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5501403/4/23