لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5501403/4/31
میلگرد آجدار 12 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 22 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 25 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 32 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1403/4/31
میلگرد آجدار 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5501403/5/1