لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

میلگرد گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
میلگرد آجدار 12 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/9
میلگرد آجدار 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 22 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 25 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 28 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 32 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 8 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/9