لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کیان کاشان

میلگرد کیان کاشان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 کیان کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3201403/4/16
میلگرد آجدار 10 کیان کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,0201403/4/16
میلگرد آجدار 12 کیان کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,0201403/4/16
میلگرد آجدار 16 کیان کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,8201403/4/16