لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد هشترود

میلگرد فولاد و نورد هشترود

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
30,420

تا
30,940
1403/5/1
میلگرد آجدار 10 فولاد و نورد هشترود A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,890

تا
30,440
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,890

تا
30,440
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,950
1403/5/1