لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,700
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/9