لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد قائم

میلگرد قائم

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,800
1403/3/23
میلگرد آجدار 14 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 16 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 18 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 20 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 22 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 25 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 28 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,000
1403/3/23
میلگرد آجدار 32 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,000
1403/3/23