لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فایکو ساری

میلگرد فایکو

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,6001402/12/10
میلگرد آجدار 12 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/10
میلگرد آجدار 14 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 16 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 18 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/10
میلگرد آجدار 20 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,0001402/12/10
میلگرد آجدار 22 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/10
میلگرد آجدار 25 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/10
میلگرد آجدار 28 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/10
میلگرد آجدار 32 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/10