لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فایکو ساری

میلگرد فایکو

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,900
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,600
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1
میلگرد آجدار 28 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,200
1403/5/1
میلگرد آجدار 32 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,800
1403/5/1