لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد البرز تاکستان

میلگرد البرز تاکستان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
28,500
1403/4/23
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
27,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 20 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
27,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 22 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
27,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 25 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
27,600
1403/4/23
میلگرد آجدار 8 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/4/23