لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد البرز تاکستان

میلگرد البرز تاکستان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,300
1403/5/1
میلگرد آجدار 14 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 16 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 18 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 20 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 25 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1403/5/1
میلگرد آجدار 8 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,700

تا
29,800
1403/5/1