لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد فولاد البرز تاکستان

میلگرد البرز تاکستان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/9
میلگرد آجدار 10 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/9
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/9
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/9
میلگرد آجدار 14 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 8 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/9