لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان اهواز

لوله مانیسمان اهواز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه2,475,0001403/5/1
لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه1,480,0001403/5/1
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه1,515,5001403/5/1
لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه3,350,0001403/5/1
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه2,050,0001403/5/1
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه3,950,0001403/5/1
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه5,650,0001403/5/1
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه10,252,0001403/5/1
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهواز شاخه 6 متریشاخه12,900,0001403/5/1