لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله گاز سپاهان

لوله گاز خانگی سپاهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
لوله گاز توکار 11.2 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 11.2 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز توکار 11.4 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 11.4 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم51,8001402/12/9
لوله گاز توکار 1.2 اینچ ضخامت 2.8 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 1.2 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم51,8001402/12/9
لوله گاز روکار 1.2 اینچ ضخامت 2.65 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم50,0001402/12/9
لوله گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 1 اینچ ضخامت 3 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم51,8001402/12/9
لوله گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9
لوله گاز روکار 3.4 اینچ ضخامت 2.5 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم51,8001402/12/9
لوله گاز توکار 3.4 اینچ ضخامت 2.8 گروه صنعتی سپاهان 6 متریکیلوگرم52,8001402/12/9