لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله API سپاهان

لوله API سپاهان

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم817,7801403/3/27
1-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
1.2ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم643,9401403/3/27
2ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,919,4401403/3/27
2-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
3-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
3.4-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
3.4ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم584,1301403/3/27
4ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,715,0401403/3/27
4-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
11.2-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
11.4ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,261,7101403/3/27
11.4-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27
21.2-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/3/27