لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله API سپاهان

لوله API سپاهان

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم721,0001402/12/8
1.2ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم567,7001402/12/8
2ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,692,3001402/12/8
3.4ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم515,0001402/12/8
4ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,275,4001402/12/8
11.4ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,112,4001402/12/8