لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن 16

تیرآهن 16

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 16 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرماز
55,000

تا
5,500,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 اهوازشاخه/کیلوگرماز
28,930

تا
29,000
1403/4/31
تیرآهن IPE 16 ناب تبریزشاخه/کیلوگرم27,8001403/5/2
تیرآهن IPE 16 جهان فولاد غربشاخه/کیلوگرماز
28,500

تا
4,900,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 فولاد اشتهاردشاخه/کیلوگرماز
29,590

تا
29,650
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 شاهین بنابشاخه/کیلوگرماز
27,400

تا
4,800,000
1403/5/2
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
5,550,000

تا
5,650,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 فولاد یزدشاخه/کیلوگرماز
28,600

تا
5,500,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
5,720,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 ظفر بنابشاخه/کیلوگرماز
28,770

تا
5,000,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
29,100
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
27,500

تا
5,698,000
1403/5/2
تیرآهن IPE 16 کوثر اهوازشاخه/کیلوگرماز
24,500

تا
29,200
1403/5/1