لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن 14

تیرآهن 14

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
27,300

تا
5,115,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 ظفر بنابشاخه/کیلوگرماز
25,000

تا
4,100,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 کرمانشاهشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
4,000,000
1403/4/24
تیرآهن سبک 14 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرم4,000,0001403/4/23
تیرآهن IPE 14 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
4,785,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 شاهین بنابشاخه/کیلوگرماز
26,500

تا
3,850,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 ناب تبریزشاخه/کیلوگرم28,5001403/4/23
تیرآهن IPE 14 فولاد یزدشاخه/کیلوگرماز
28,600

تا
4,675,000
1403/4/24
تیرآهن لانه زنبوری 14 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
4,697,000

تا
4,796,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 جهان فولاد غربشاخه/کیلوگرماز
26,450

تا
3,650,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 شاخه/کیلوگرماز
2,020,000

تا
4,220,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 اهوازشاخه/کیلوگرماز
29,000

تا
3,960,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 صنعت ماهانشاخه/کیلوگرماز
2,970,000

تا
5,500,000
1403/4/24
تیرآهن IPE 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایرانشاخه/کیلوگرم29,5001403/4/19
تیرآهن IPE 14 فولاد اشتهاردشاخه/کیلوگرماز
29,480

تا
29,980
1403/4/23
تیرآهن IPE 14 کوثر اهوازشاخه/کیلوگرماز
24,500

تا
3,999,900
1403/4/24