لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن فایکو

تیرآهن فایکو

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 12 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
29,300

تا
29,600
1403/5/1
تیرآهن IPE 14 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
4,620,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 16 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
5,720,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 18 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
6,820,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 20 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
26,400

تا
8,965,000
1403/5/1
تیرآهن IPE 22 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,990

تا
9,300,000
1403/5/2
تیرآهن IPE 24 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
29,600

تا
15,900,000
1403/5/1