لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن فایکو

تیرآهن فایکو

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 12 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرم31,0001403/1/18
تیرآهن IPE 14 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
4,299,900
1403/1/25
تیرآهن IPE 16 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
5,500,000
1403/1/25
تیرآهن IPE 18 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
26,100

تا
7,150,000
1403/1/25
تیرآهن IPE 20 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
26,400

تا
8,699,900
1403/1/25
تیرآهن IPE 22 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
30,000

تا
10,400,000
1403/1/25
تیرآهن IPE 24 فولاد البرز ایرانیانشاخه/کیلوگرماز
29,600

تا
11,500,000
1403/1/25