لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
38,000

تا
5,300,000
1402/12/10
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
33,000

تا
5,550,000
1402/12/10
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
31,900

تا
6,200,000
1402/12/10
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم6,270,0001402/12/10
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
29,500

تا
6,970,000
1402/12/10
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم68,0001402/12/9
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
36,700

تا
10,700,000
1402/12/10
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
37,000

تا
11,600,000
1402/12/10
تیرآهن لانه زنبوری 220 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم12,000,0001402/12/9
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
33,000

تا
12,400,000
1402/12/10
تیرآهن لانه زنبوری 240 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم12,700,0001402/12/9
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
33,000

تا
14,100,000
1402/12/10
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
32,000

تا
16,400,000
1402/12/10