لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن اصفهان

تیرآهن اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
27,000

تا
4,455,000
1403/2/5
تیرآهن IPE 14 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
27,300

تا
13,150,000
1403/2/5
تیرآهن لانه زنبوری 14 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم5,351,5001403/2/5
تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
27,500

تا
6,402,000
1403/2/5
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم6,100,0001403/2/5
تیرآهن لانه زنبوری 18 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم7,397,5001403/2/5
تیرآهن IPE 18 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
26,900

تا
8,306,000
1403/2/5
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم75,0001403/2/5
تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
10,020,000
1403/2/5
تیرآهن لانه زنبوری 20 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرم10,400,5001403/2/5
تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
11,880,000
1403/2/5
تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
11,698,500
1403/2/5
تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
26,600

تا
13,700,500
1403/2/5
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهانشاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
18,370,000
1403/2/5