لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق مسی باهنر

ورق مسی باهنر

ضخامتابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 8660*2000شیتکیلوگرم809,6001402/12/9
ضخامت 3660*2000شیتکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 15660*2000برش خوردهکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 0.4660*2000شیتکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 1.25660*2000شیتکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 0.5660*2000شیتکیلوگرم808,5001402/12/9
ضخامت 2660*2000شیتکیلوگرم808,5001402/12/9
ضخامت 5660*2000برش خوردهکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 0.8660*2000شیتکیلوگرم720,3001402/12/9
ضخامت 1660*2000شیتکیلوگرم808,5001402/12/9
ضخامت 0.7660*2000شیتکیلوگرم808,5001402/12/9
ضخامت 4660*2000شیتکیلوگرم808,5001402/12/9