لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی مهراصل

لوله مسی مهراصل

سایزضخامتبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم2,740,0001403/4/24
1.2 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم3,191,0001403/4/24
1.4 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم1,298,0001403/4/24
1.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم1,491,0001403/4/24
1.4 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم1,612,0001403/4/24
3.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم4,835,0001403/4/24
5.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم3,957,0001403/4/24
5.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم3,505,0001403/4/24
3.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم2,345,0001403/4/24
5.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم4,312,0001403/4/24
3.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم2,054,0001403/4/24
3.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم2,515,0001403/4/24