لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی مهراصل

لوله مسی مهراصل

سایزضخامتبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم2,041,2001402/12/9
1.2 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم2,377,2001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم967,1001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم1,109,9001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم1,202,3001402/12/9
3.4 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم3,601,5001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم2,947,4001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم2,610,3001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.75مهر اصل15 متریکیلوگرم1,747,2001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم3,213,0001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.63مهر اصل15 متریکیلوگرم1,530,9001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.81مهر اصل15 متریکیلوگرم1,874,3001402/12/9