کاهش 0.3 درصدی تولید محصولات فولادی و افزایش تولید آهن اسفنجی و گندله در 10 ماهه نخست سال 1402

کاهش 0.3 درصدی تولید محصولات فولادی و افزایش تولید آهن اسفنجی و گندله در 10 ماهه نخست سال 1402

اخبار
دوشنبه 16 بهمن 1402

میزان تولید ده ماهه سال ۱۴۰۲ مقاطع طویل فولادی شامل تیرآهن، میلگرد ، نبشی و ناودانی و سایر مقاطع در ده ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱۰ میلیون و۶۳۹ هزار تن که نسبت به سال گذشته ۰٫۷ کاهش داشته است.  تیر آهن حدود ۸٫۵ درصد و نبشی و ناودانی ۴ درصد رشد داشته است. در میلگرد میزان تولید میزان ۲٫۱ کاهش یافته است

میزان تولید ده ماهه سال ۱۴۰۲ مقاطع تخت فولادی از ۷ میلیون و ۵۷۹ هزارتن به ۷ میلیون و ۵۸۶ هزارتن به میزان ۰٫۱ درصد رشد داشته است و در ورق گرم و سرد به ترتیب به میزان ۱٫۴ و ۲٫۸ درصد کاهش داشته است و در ورق پوششدار ۱۲ درصد افزایش تولید داشته است.

محصولات میانی نیز حدود ۵ درصد افزایش تولید داشته است

میزان کل تولید محصولات فولادی در ده ماهه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۰٫۳ درصد کاهش داشته است. آهن اسفنجی و گندله سنگ آهن به ترتیب ۹٫۱ و ۷٫۷ درصد رشد داشته است.

image not found
دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید