تاثیر قیمت فولاد در قیمت مسکن

تاثیر قیمت فولاد در قیمت مسکن

اخبار
سه‌شنبه 04 مهر 1402

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی و انجمن فولاد، میانگین سهم قیمت فولاد از هر متر مربع ساختمان در ۴ سال اخیر، فقط ۲.۷ درصد بوده است.

بالاترین سطح سهم قیمت فولاد از مسکن در ۴ سال گذشته به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ( ۳.۶ درصد) بر می گردد. میانگین این شاخص در سال ۱۴۰۰ هم برابر با ۳.۱ درصد بوده است.

شاخص سهم قیمت فولاد از مسکن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. میانگین سهم قیمت فولاد از قیمت مسکن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر ۲,۶ درصد است. (آخرین آمار بانک مرکزی ایران از قیمت مسکن تا آذر ۱۴۰۱ بوده است و بعد از آن منتشر نشده است)

خلاصه تحلیل:
نمودار فوق نشان می دهد که تاثیر قیمت فولاد بر قیمت مسکن سهم اندکی است و این ادعا که افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت فولاد است، صحت ندارد و افزایش قیمت مسکن به عوامل دیگری از جمله انتظارات تورمی، قیمت زمین، فعالیت های سوداگرانه و … بستگی دارد.
 

image not found
دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید