در این تصویر اسلب استیل را مشاهده می کنید.

افزایش ۱۴ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در ۱۰ ماهه سال جاری

اخبار
دوشنبه 01 اسفند 1401

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد، مصرف ظاهری محصولات میانی فولادی (بیلت، بلوم و اسلب) در 10 ماهه امسال به 19 میلیون و 912 هزار تن رسید. در بخش میانی فولاد، بیلت و بلوم 11 میلیون و 233 هزار تن مصرف ظاهری و اسلب 8 میلیون و 679 هزار تن مصرف ظاهری را به خود اختصاص دادند. مصرف ظاهری بیلت و بلوم 14 درصد افزایش یافت در حالی که مصرف ظاهری اسلب 15 درصد افزایش یافت. رشد مصرف ظاهری مقاطع مسطح فولادی مثبت 10 درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع بلند فولادی نیز مثبت 17 درصد در همین مدت گزارش شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت 7 میلیون و 608 هزار تن بوده که 7 میلیون و 313 هزار تن ورق گرم، 2 میلیون و 195 هزار تن ورق سرد و 1 میلیون و 275 هزار تن ورق پوشش داده شده است. مصرف ظاهری ورق گرم ۱۱ درصد، مصرف ظاهری ورق سرد ۴ درصد کاهش و مصرف ظاهری ورق روکش ۲۲ درصد افزایش یافت.

طی 10 ماهه امسال مصرف ظاهری آهن با 2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 941 هزار تن رسید و مصرف ظاهری میلگرد نیز با 20 درصد افزایش به 6 میلیون و 935 هزار تن رسید. برای مشاهده قیمت میلگرد به صفحه موجود در سایت مراجعه کنید. مصرف ظاهری مقاطعی مانند نبشی، کانال و سایر محصولات فولادی بلند نیز 8 درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش انجمن فولاد، مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز با 8 درصد افزایش به 26 میلیون و 775 هزار تن رسید.

دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید