در این تصویر نمایی از تولید فولاد را مشاهده می کنید.

رشد ۱۶ درصدی مصرف ظاهری فولاد

اخبار
دوشنبه 19 دی 1401

 به گزارش «ایرنا» از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان آبان بیش از ۷۴ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹‌هزار تن صادر و باقی (افزون بر ۶۶ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که معادل ۵۵‌‌‌هزار و ۴۰۳ تن ثبت شده رشد ۱۶ درصدی داشته است. در ۸ ماهه امسال، ۸ میلیون و ۶۵۸‌هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که ۶ میلیون و ۸۴۰‌هزار تن در داخل مصرف شده که در مقایسه با مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل۵ میلیون و ۶۵۵‌هزار تن، ۲۱‌درصد بیشتر است. پس از آن در مجموع ۶ میلیون و ۱۰۵‌هزار تن از ۶ میلیون و ۸۶‌هزار تن مقاطع تخت فولادی تولیدی در کشور در ۸ ماهه ۱۴۰۱، صرف مصارف داخلی شده است. مصرف این مقاطع در مقایسه با مشابه سال گذشته که۵ میلیون و ۵۰۵‌هزار تن بوده، ۱۱‌درصد بیشتر شده است.

در لیست زیر قیمت محصولات فولادی مهم قابل مشاهده است:

 

در این تصویر، نمایی از تولید فولاد را مشاهده می کنید.

 

 از ابتدای امسال تا پایان آبان، تولید محصولات فولادی ۱۴ میلیون و ۷۴۴‌هزار تن ثبت شده که ۱۳ میلیون و ۱۵۹‌هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و به این ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که ۱۱ میلیون و ۲۵۹‌هزار تن بوده، ۱۷‌درصد افزایش مصرف را رقم زده است. از ۲۱ میلیون و ۱۳۶‌هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده در ۸ ماه ۱۴۰۱ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته (۱۳ میلیون و ۷۳۳‌هزار تن) به ۱۶ میلیون و ۵۷۰‌هزار تن برای مصرف داخلی رسیده و افزون بر ۵/ ۴ میلیون تن آن صادر شده است. همچنین مصرف آهن اسفنجی در۸ ماهه امسال، ۲۳‌درصد رشد کرده و از ۱۹ میلیون و ۲۴۱‌هزار تن به ۲۳ میلیون و ۶۱۴‌هزار تن رسیده است. در این مدت ۲۴ میلیون و ۱۵۷‌هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که فقط حدود ۵۴۳ تن آن صادر شد.


 

دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید