تولید 68 میلیون تن آلومینیوم در جهان در سال 2021

تولید 68 میلیون تن آلومینیوم در جهان در سال 2021

اخبار
چهارشنبه 10 فروردین 1401

طبق آمارهای ارائه شده توسط انجمن جهانی فولاد، تولید آلومینیوم در سال 2021، 68 میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 2020 میلادی که 65 میلیون و صدهزار تن بوده است، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. تولید جهانی آلومینیوم از 65 میلیون و 100هزار تن در سال 2020 میلادی به 68 میلیون تن در سال 2021 میلادی افزایش یافت؛ این درحالی است که طی مدت یادشده، میزان ظرفیت تولید این محصول نیز از 76 میلیون تن به 77 میلیون تن افزایش یافت.

 

تولید آلومینیوم جهانی افزایش داشته است.

 

طی سال 2021 میلادی، چین با تولید 39 میلیون تن آلومینیوم همچنان در صدر تولیدکنندگان این محصول در جهان ایستاد. در همین حال، هند توانست با تولید 3 میلیون و 900 هزار تن آلومینیوم از روسیه پیشی گرفته و رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. عنوان سومین تولیدکننده آلومینیوم در جهان نیز با 3 میلیون و 700 هزار تن به روسیه تعلق گرفت.

همچنین کشورهای کانادا و امارات متحده عربی به ترتیب با تولید 3 میلیون و 100 هزار تن و 2 میلیون و 600 هزار تن آلومینیوم در رتبه های چهارم و پنجم ایستادند.

این در حالی است که طی سال 2021 میلادی، استرالیا با تولید یک میلیون و 600 هزار تن، بحرین با تولید یک میلیون و 500 هزار تن، نروژ با تولید یک میلیون و 400هزار تن، ایالات متحده آمریکا و ایسلند هریک با تولید 880 هزار تن به ترتیب عنوان ششمین تا نهمین تولیدکننده برتر جهان را به خود اختصاص دادند.

چین دارای بیشترین ظرفیت تولید آلومینیوم در جهان

کشور چین، با ظرفیت تولید 43 میلیون تن آلومینیوم، توانست بار دیگر صدرنشینی خود را در تولید آلومینیوم جهان تمدید کند. پس از چین دو کشور هند و روسیه به ترتیب با تولید 4 میلیون و 60 هزار تن و 4 میلیون و 20 هزار تن آلومینیوم در سال، در رتبه دوم و سوم قرار بگیرند.

دیدگاه یا سوال خود را به اشتراک بگذارید