لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت سیم جوش میکا

قیمت سیم جوش میکا

برندسایزحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میکاسایز 1.2رولکیلوگرم70,1501403/3/27
میکاسایز 1.6رولکیلوگرم70,4401403/3/27
میکاسایز 2.4رولکیلوگرم124,8501403/3/27