ورق سیاه 70 فابریک 12000*2000 اکسین اهواز

برند اکسین اهواز
عرض 12000*2000
وضعیت فابریک
ضخامت 70
بازه قیمت (ریال) از
378,200
تا
378,200