لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق سربی

قیمت ورق سربی ضخامت 1

عرضدرصد خلوصضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
--ضخامت 1کیلوگرم155,0001403/3/9

قیمت ورق سربی ضخامت 2

عرضدرصد خلوصضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
--ضخامت 2کیلوگرم155,0001403/3/9