لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تسمه آهنی

تسمه ماشینکاری

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ماشین کاریضخامت 3عرض 30کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 20کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 40کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 55کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 50کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 60کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 35کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 25کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 3عرض 45کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 60کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 40کیلوگرم43,3001403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 30کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 35کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 25کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 20کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 45کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 4عرض 50کیلوگرماز
43,290

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 55کیلوگرماز
43,100

تا
43,300
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 45کیلوگرم43,1001403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
43,100

تا
43,340
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
43,100

تا
43,340
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
43,100

تا
43,340
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
43,100

تا
43,340
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 35کیلوگرم43,1001403/5/1
ماشین کاریضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
43,100

تا
43,340
1403/5/1
ماشین کاریضخامت 6عرض 100کیلوگرم42,3001403/5/1

تسمه نوردی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نوردیضخامت 5عرض 20کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/5/1
نوردیضخامت 5عرض 40کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/5/1
نوردیضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/5/1
نوردیضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/5/1
نوردیضخامت 5عرض 30کیلوگرماز
28,000

تا
31,020
1403/5/1

تسمه مسی

نوعضخامتعرضواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مسیضخامت 10عرض 60کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 10عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
726,250
1403/5/1
مسیضخامت 10عرض 100کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 10عرض 40کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 3عرض 15کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 5عرض 50کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 5عرض 80کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/5/1
مسیضخامت 5عرض 25کیلوگرماز
588,500

تا
725,000
1403/4/31