لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

استانداردضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
45,430

تا
52,100
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
42,800

تا
50,100
1403/4/24
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
45,300

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
50,300

تا
52,600
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
48,300

تا
50,600
1403/4/24
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرماز
45,200

تا
48,200
1403/4/17
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
45,300

تا
51,600
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
41,800

تا
49,600
1403/4/24
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3شیت1250کیلوگرماز
40,200

تا
43,200
1403/4/17
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
45,430

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
stw22ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
45,300

تا
51,600
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
48,300

تا
50,600
1403/4/24
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
45,300

تا
49,600
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
44,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
42,800

تا
50,100
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
50,300

تا
52,600
1403/4/24