لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پرشین

میلگرد پرشین فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,380

تا
29,650
1403/5/2
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,250
1403/5/2
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,850
1403/5/2
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,750
1403/5/2
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,750
1403/4/30
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,750
1403/5/1
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,750
1403/5/2
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,750
1403/5/2
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,850
1403/5/2
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,850
1403/5/2