لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پرشین

میلگرد پرشین فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,050
1403/2/5
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,650
1403/2/5
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,300
1403/2/5
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,250
1403/2/5
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,250
1403/2/5
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
28,250
1403/2/5
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,250
1403/2/5
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,250
1403/2/5
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,300
1403/2/5
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,300
1403/2/5