لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد پرشین

میلگرد پرشین فولاد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/10
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/10
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 20 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 22 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 25 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 28 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/10
میلگرد آجدار 32 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/10