لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت گریتینگ

قیمت گریتینگ فلزی

نوعحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فلزیتسمه*تسمهکیلوگرم64,4001402/12/9
فلزیتسمه*چهارپهلوکیلوگرم64,4001402/12/9
فلزیتسمه*میلگردکیلوگرم64,4001402/12/9
فلزیتسمه*نیم تسمهکیلوگرم64,4001402/12/9