لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت گریتینگ

قیمت گریتینگ فلزی

نوعحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فلزیتسمه*تسمهکیلوگرم69,4201403/5/1
فلزیتسمه*چهارپهلوکیلوگرم69,4201403/5/1
فلزیتسمه*میلگردکیلوگرم69,4201403/5/1
فلزیتسمه*نیم تسمهکیلوگرم69,4201403/5/1