لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت گریتینگ گالوانیزه

گریتینگ گالوانیزه گالوانیزه

نوعحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گالوانیزهتسمه*تسمهکیلوگرم74,9001402/12/9
گالوانیزهتسمه*چهارپهلوکیلوگرم74,9001402/12/9
گالوانیزهتسمه*میلگردکیلوگرم74,9001402/12/9
گالوانیزهتسمه*نیم تسمهکیلوگرم74,9001402/12/9