لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد کرمان

میلگرد کرمان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,260

تا
28,750
1403/1/25
میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5501403/1/25
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5501403/1/25