لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی مفتول سیاه

ضخامتحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 2.5شاخهکیلوگرماز
32,200

تا
37,700
1403/3/23
مفتول 1.5کلافکیلوگرماز
32,200

تا
37,700
1403/3/23

قیمت سیم مفتولی استیل 316L

ضخامتحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 3کلافکیلوگرم486,9001403/3/23
مفتول 2.5کلافکیلوگرم486,9001403/3/23
مفتول 4کلافکیلوگرم486,9001403/3/23

قیمت سیم مفتولی استیل 304L

ضخامتحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
مفتول 4کلافکیلوگرم313,4001403/3/23
مفتول 3کلافکیلوگرم313,4001403/3/23
مفتول 2.5شاخهکیلوگرم313,4001403/3/23