ورق سیاه 8 شیت 6000*2000 اکسین اهواز

ضخامت 8
وضعیت شیت
عرض 6000*2000
برند اکسین اهواز
بازه قیمت (ریال) از
475,000
تا
475,000