ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان

ضخامت 3
وضعیت رول
عرض 1000
برند گیلان
بازه قیمت (ریال) از
377,000
تا
377,000