ورق سیاه 2.5 رول 1000 گیلان

ضخامت 2.5
وضعیت رول
عرض 1000
برند گیلان
بازه قیمت (ریال) از
377,000
تا
377,000